فهرست تصاویر

در مجموع 17 تصویر

نحوه نمایش:
نمایش در هر صفحه
آپلود شده در 2013-10-12
ذبح گاو (سربریدن گاو)
7113 بازدید جلد
آپلود شده در 2013-10-12
ذبح کردن گاو (زنده)
5030 بازدید
آپلود شده در 2013-10-12
آماده شدن گاو های آویزان برای ذبح شدن
4271 بازدید
آپلود شده در 2013-10-12
دالان مرگ گاوها
3175 بازدید
آپلود شده در 2013-10-12
صف کشیدن گاوها
2689 بازدید
آپلود شده در 2013-10-12
ذبح کردن گاو (12)
2959 بازدید
آپلود شده در 2013-10-12
آزمایشگاه و قرنتینه گوشت
2083 بازدید
آپلود شده در 2013-10-12
شقه کردن گوشت
2516 بازدید
آپلود شده در 2013-10-12
بازرسی گوشت ها
2207 بازدید
آپلود شده در 2013-10-12
سردخانه گوشت
2902 بازدید
آپلود شده در 2013-10-12
زدن مهر دامپزشکی بر روی گوشت
2393 بازدید
آپلود شده در 2013-10-12
نصف کردن گاو با اره برقی
3531 بازدید
1 2 بعدی> (2 صفحه)